Trauma- en rouwverwerking

Rouwverwerking

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken dan het verlies. Verlies van een partner, een kind, ouders of een andere dierbare zoals een collega of een huisdier. Je kunt echter ook rouwen om het verlies van je baan of een faillissement, het verlies van gezondheid of een verbroken relatie. Verlies is iets ingrijpends in ons leven en het kost tijd om dit te verwerken. Iedereen doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo

Belangrijke aspecten bij rouw zijn de emotionele reactie op het verlies, het aanpassen aan de nieuwe situatie, het betekenis geven aan het verlies en het opnieuw vormgeven van het levensverhaal.

Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Wanneer je vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan professionele ondersteuning en begeleiding heel fijn zijn. Ik werk op een persoonlijke wijze om samen met jou te onderzoeken hoe je in en na het rouwproces een nieuwe balans en invulling aan je leven kan geven. Zo leer je beter om te gaan met het verlies.

Traumaverwerking

Een ingrijpende gebeurtenis kan soms zoveel impact op ons hebben dat we er regelmatig nog last van hebben. Alledaagse situaties die op welke manier dan ook aan deze traumatische gebeurtenis zijn te verbinden, brengen de herinneringen weer naar boven, met alle gevolgen van dien. Een trauma kan door verschillende gebeurtenissen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een overval, verkeersongeluk en geweld, maar ook aan zaken als een ontslag, echtscheiding of miskraam.

Wanneer je een traumatische ervaring hebt gehad, wil je vaak niets liever dan er niet meer over nadenken en je eroverheen zetten. Toch is het ontzettend belangrijk om er wél bij stil te staan en het trauma te verwerken. Zo geef je je gevoelens een plaats en zorg je dat de herinneringen aan het trauma hun intensiteit verliezen. Ik kan je in dit proces begeleiden en je helpen om de draad weer op te pakken.