Burn-out en stress

Veel mensen ervaren stress in hun leven of op hun werk. Een gezonde vorm van spanning leidt ertoe dat mensen zich gaan ontwikkelen en meer uit zichzelf halen. Deze spanning kan echter ook te hoog oplopen en leiden tot last. Vanaf dat moment is er sprake van een probleem.

Vaak ervaren mensen klachten op verschillende niveaus. Hun energieniveau daalt, slaapproblemen ontstaan of verergeren, werk wordt als negatief ervaren, het concentratieniveau gaat omlaag en er wordt vaak veel gepiekerd en negatief over dingen gedacht. De effecten zijn ook vaak op verschillende gebieden merkbaar. Er is steeds minder tijd en energie voor leuke dingen, prestaties op werk gaan omlaag, er kunnen problemen ontstaan in relaties en er wordt steeds minder plezier beleeft in het leven.

Ook de oorzaken van overspanning of een burn-out raken liggen op diverse terreinen. Meestal worden de problemen deels veroorzaakt door een situatie op het werk. De werkdruk kan te hoog zijn, er kan gepest worden op het werk, er vindt een reorganisatie plaats, enzovoort. Persoonlijke factoren spelen soms ook een rol en deze zijn vaak minder inzichtelijk. Er kan daarnaast sprake zijn van perfectionisme, geen nee kunnen zeggen en weinig kunnen delegeren.

Jouw eigen overtuigingen ten opzichte van je werk, je leven en hoe je met anderen en met jezelf omgaat spelen hierbij een belangrijke rol.

Integratieve therapie tegen stress

Een integratief therapietraject bekijkt alle verschillende facetten. Naast fysiek weer kunnen ontspannen en je energieniveau weer in balans krijgen, wordt aandacht besteed aan jouw overtuigingen en de manier waarop je met situaties omgaat. Wat werkt daarin en wat kun je anders doen? Wat zijn hierbij gedachten, emoties en patronen die je ongemerkt hebt ontwikkeld en die je nu in de weg zitten? Op deze manier kun je zelf gaan zoeken naar een passendere manier van werken, Daarnaast leer je andere overtuigingen aan die je helpen om situaties beter aan te kunnen.